Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej w sprawie pracy w naszym zespole przedstaw się wypełniając dostępny do pobrania formularz CV

Dobre CV

powinno zawierać podstawowe elementy: dane osobowe, podsumowanie zawodowe, listę umiejętności oraz opis doświadczenia, edukacji i zainteresowań.
Najlepiej napisać CV tak, by zmieściło się na jednej stronie i zawierało informacje istotne w rekrutacji na dane stanowisko.

       

Kwestionariusz Osobowy

 

Pobierz powyższy formularz, wypełnij go prześlij na nasz adres, prześlij go drogą elektroniczną lub złóż go w sekretariacie naszej firmy

OKOŃ GROUP
12-250 ORYSZ
ul. Giżycka 13

tel. 87 4238000
e-mail biuro@okongroup.pl

Pracujemy w godzinach od 7.00 do 15.00